Assistans
KomBo Assistans


Kombo boendeträning bedriver assistans enligt LSS reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet.

Vår vision är att skapa en enklare och meningsfull vardag för dig.

Tillsammans med dig vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat

samarbete byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet.

KomBos förhållningsätt är att ha goda relation med dig och dina närstående.

KomBo som startade 1997 är ett korttidshem för unga rörelsehindrade.

Det ligger på Hagagatan nära Odenplan i centrala Stockholm. 


Vi har socialstyrelsens tillstånd att bedriva assistans sedan 2013.


KomBo som din assistanssamordnare innebär att du är delaktig i hur du vill ha din assistans utformad, men vi har arbetsgivaransvaret, planerar och organiserar din assistans.

Vi anställer, utbildar och handleder dina assistenter.

Självklart är du själv med och bestämmer vem du vill ska arbeta hos dig.

 Vi ansvarar för schemaläggning, rekrytering, utbildning samt administrationen kring ekonomi, löner och assistanstimmar. 

Du får redovisning över hur dina timmar används.

 Du har en summa avsatt till omkostnader för dina assistenter.

Vår roll är att förenkla och förbättra din vardag efter dina önskemål och personliga förutsättningar.


Vad innebär personlig assistans?

Personlig assistans ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har en omfattande funktionsnedsättning.

Den personliga assistansen innebär att du får hjälp med att klara av

sådant du inte klarar själv. 

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.


Vem kan få personlig assistans?

För att få rätt till personlig assistans måste du vara under 65 år när du ansöker om personlig assistans samt tillhöra någon av följande personkretsar:


-Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

-Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom

-Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.


Kraven att få rätt till personlig assistans innebär också att man har ett grundläggande behov (behov av assistans för att kunna inta måltider, klä på och klä av sig, personlig hygien, kommunicera med andra eller som har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättningen) som är större än 20 timmar per vecka

och som inte får sina behov tillgodosedda på annat sätt.

 Det är kommunen eller Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till assistans och med hur många timmar. Behöver du under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen och

över 20 timmar så ansvarar Försäkringskassan.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov.

För att veta mer gå in på Försäkringskassans hemsida och läs mer.